Raamatukogu ajalugu

Ajalugu

8. aprillil 1923. aastal Taagepera koolimajas toimunud rahvakoosolekul asutati Taagepera Rahvaraamatukogu Selts. Raamatukogu asus Karjatnurme koolimajas. Haridusministeeriumi poolt saadi toetust raamatute ostmiseks 4500 marka. Raamatuid laenutas koolijuht.

1926. aasta novembris ilmunud ajalehe „Lõuna-Eesti” artiklis kirjutati, et Taagepera rahvaraamatukogu seltsi raamatud on korrast ära. Tegutseti küll, kuid raamatukogu töö jäi tahaplaanile.

1930. aasta märtsis nimetati Taagepera Rahvaraamatukogu Selts ümber Taagepera valla raamatukoguks. 1932. ja 1933. aastal oli raamatukogu Ala koolimajas. Kogus oli kuni 500 nimetust raamatuid.

1935. aastal valis valla volikogu raamatukogu juhatajale abiks kolmeliikmelise nõukogu. Ametid jaotusid järgmiselt: nõukogu esimees köster Aleksander Eberling (hilisem Eenmaa), abi A. Eifeld, kirjatoimetaja vallakirjutaja H. Järv ja liige oli ka raamatukogu juhataja A. Haas. 6. jaanuaril 1935 võttis nõukogu vastu kodukorra. Aadu Haasa järel hakkas raamatuid laenutama uus koolijuhataja Karl Meos. Aastate 1936-1945 kohta andmed puuduvad.

1946. aastal oli raamatukogu nimeks Vaoküla valla raamatukogu ja asus Taagepera Kopsutuberkuloosi Sanatooriumi ruumides (pinda 85,5 m2). 1948. aastal muutus nimetus Vaoküla valla Taagepera rahvaraamatukoguks ning asuti Taagepera mõisahoone pisikesse ruumi. 1949. aastal koliti raamatukogu Alale endisesse Vaoküla valla vanadekodu ruumidesse. 1. aprillist 1951 kuni 3. septembrini 1954 oli raamatukogu juhatajaks Asta Meier (hiljem Aija), kelle ajal kolis raamatukogu jällegi Taageperra tagasi. Kolimised ei mõjunud hästi raamatutele ega mööblile. 

1954. aastal kolis raamatukogu 1830. aastal ehitatud kivimajasse Taageperas, Tümpa kõrtsihoonesse. Remondi ja sisustuse initsiaatoriks sai noor ja teotahteline uus raamatukogu juhataja Sergei Hunt.

1964. aastal määrati raamatukogu juhatajale ühiskondlikud asetäitjad: Elmu Muru (noorte lugejate nõukogu esimees) ja Emilie Pausk (meditsiiniõde).

18. aprillil 1995 kolis raamatukogu uutesse ruumidesse, mis asusid tollases Taagepera sanatooriumi uue ravikorpuse teise korruse ruumides.

1999. aastast hakati teenindama Helme valla Karjatnurme Päevakeskust. Aastatel 2003-2006 teenindati Holdre Teabetuba.

2003. aastal sai raamatukogu interneti püsiühenduse ja raamatukoguprogrammi RIKS, 2007. aastal mindi üle elektroonilisele laenutusele.

2012. aastal kolis raamatukogu Alale. Raamatukogu asub Ala Põhikooliga ühes majas. 

Alates 2016 aasta septembrist  on Ala Lasteaed-Põhikooli raamatukogu liidetud Taagepera raamatukoguga.

 

Juhatajad/laenutajad

Aadu Haas

Karl Meos

L. Tadolder 1946-1947

Veera Härm 1948-1949

Leili Priks 1949-1950

Liia Särev

Elli Napar

Asta Meier (Aija) 1951-1954

Sergei Hunt 1954-1962

Viktor Virki 1962-1963

Elmu Muru 1964

Emilie Pausk 1964

Maimu Hütt 1965

Anne Tinn 1973

Ilse õunapuu 1973

Tea Daškova 1974

Tiia Vainlo 1975

Maimu Hütt 1976

Hiie Vaher 1977

Erja Liivson (Viitak,Saaliste) alates 1978