Teenused

Teenused

 • teavikute kohapeal kasutamine
 • raamatute laenutamine
 • ajalehtede ja ajakirjade lugemine kohapea
 • vanemate ajalehtede ja ajakirjade laenutamine
 • avalikule teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu juurdepääsu võimaldamine
 •  interneti kasutamine lugejaarvuti töökohal
 • koopiate valmistamine
 • printimine
 • skänneerimine 
 •  andmebaaside kasutamine
 • RVL-i teenus